Yellow Mug

Artist:  
Marsha Owen
$38.00
Inventory Code
MAO014
Description:
Stoneware, wheel thrown, sgraffito, 4 x 4.75 x 3.5 inches.
Yellow Mug
Yellow Mug Yellow Mug Yellow Mug Yellow Mug
To Top