My Cart item(s)

Black and White Vase

Artist:  
Sam Scott
$90.00
SAS047
Kai porcelain, wheel thrown, cone 12 reduction fired, 8.5 x 3 x 3 inches.
Black and White Vase
Black and White Vase Black and White Vase Black and White Vase
To Top