My Cart item(s)

Soda Shino Tokkuri & Cup

Artist:  
Lisa Hammond
$320.00
LH019
Stoneware, Soda Shino, Tokkuri- 5.5 x 3.5 x 3 Inches, Cup- 2 x 2 x 2 Inches
Soda Shino Tokkuri & Cup
Soda Shino Tokkuri & Cup Soda Shino Tokkuri & Cup Soda Shino Tokkuri & Cup
To Top